Våra tjänster

Baserat på kundernas behov och storlek skapar Fiduser olika lösningar och kan erbjuda följande:

Konsulttjänster

  • Kartläggning och analys av målgrupper, KOL och ambassadörer.
  • Utformning av strategi, policy och kommunikationsplaner.
  • Operativa tjänster som t ex att moderera eller sköta dina sociala kanaler.
  • Skapande av innehåll och texter t ex att skriva blogginlägg eller pressreleaser.
 • bloggevent och bloggresor.

Finns inte det som du har behov av listat här jobbar vi med många olika partners och kan rekommendera någon som har kompetensen du behöver.

Utbildningar

 • Webbstrategi
 • Social Mediestrategi
 • Att skriva för webben
 • Facebook för företag
 • Twitter för opinionsbildare eller företag

Arbetar också med:

 • Kravspecifikationer och upphandling för webb
 • Mailkommunikation
 • PR och pressbearbetning
 • Kriskommunikation

Projektledde och marknadsförde Matbloggspriset 2008-2016.

Share